Welcome to the Provia website. Please be patient, resources are being loaded

Menu

Новата ни гама включва 4 варианта, които покриват 7 OEM приложения за MAN. Продуктите имат 2 версии на типа на сензора и 2 версии на електрическия конектор.

Продукт Цвят Електрически конектор Дължина ProVia номер
PRO 032 050 0 черен Schlemmer радиален PRO 032 050 0
PRO 032 051 0 сив Schlemmer радиален PRO 032 051 0
PRO 032 052 0 черен Schlemmer аксиален PRO 032 052 0
PRO 032 053 0 сив Schlemmer аксиален PRO 032 053 0

Влизане